Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Trần Thành Đạt

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Nguyễn Đăng Khoa

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đinh Thị Thúy

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Tư Vấn / Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Sỹ Hiếu

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Minh Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Tiến

Kinh nghiệm: 21 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Chuyên Viên Tư Vấn

Lương Diễm Trinh

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Trần Đức Trung

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Nhà Hàng

Nguyễn Võ Hoàng Long

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Hoàng Văn Cảnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Thị Ngọc ý

Kinh nghiệm: 5 năm