Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lê Duy

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Trịnh Nguyễn Duy Phương

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bùi Thị Ngân

Kinh nghiệm: 9 năm

Chuyên Viên Văn Phòng

Mai Thị Thơm

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Tiến Hưng

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Marketing Online

Nguyễn Quang Tiến

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lê Kim Hảo

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Hằng

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Đốc Kinh Doanh

Ngô Duy Tùng

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Marketing Online

Nguyễn Hoàng Giang

Kinh nghiệm: 6 năm

Giáo Viên Toán

Tống Thu Hương

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Hoàng Phương

Kinh nghiệm: 6 năm