Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Thị Lệ

Kinh nghiệm: 6 năm

Kĩ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Lâm Quàng Chinh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Hữu Khải

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thiết Kế - Mỹ Thuật

Nguyễn Phương Đông

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Trưởng

Vũ Văn Quý

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Đức Thuyết

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Cơ Điện

Trung Le Quang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Lan Thanh

Kinh nghiệm: 10 năm

Trưởng Nhóm Sale 

Nguyen Thi Phuong Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Chuyên Viên

Nguyễn Thị Bích Hợp

Kinh nghiệm: 12 năm

Quản Lý Và Sale

Nguyễn Tài Danh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kế Toán

Huỳnh Thị An Diễm

Kinh nghiệm: 4 năm