Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Kinh Doanh

Phan Hoàng Duy

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Quốc Khánh

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh / Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Hải Quân

Kinh nghiệm: 5 năm

Vị Trí ứng Tuyển : Giám Sát Bán Hàng

Phí Thành Luân

Kinh nghiệm: 5 năm

Area Sales Manager/ Branch Manager

Trần Hoàng Lâm

Kinh nghiệm: 10 năm

Showroom Supervisor/ Sales Manager Assistant/ Sales Admin

Phùng Thị Nhật Hạ

Kinh nghiệm: 7 năm

Sales Executive/ Sales Supervisor

Lê Hữu Thịnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Trade Marketing/sale/supervisor

Nguyễn Mạnh Tâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Sales Supervisor/ Sales Manager

Nguyễn Xuân Toán

Kinh nghiệm: 9 năm

Direct Sales Supervisor

Lê Văn Được

Kinh nghiệm: 1 năm

Sale & Marketing

Hà Huệ

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

Trần Nguyễn Bảo Châu

Kinh nghiệm: 1 năm