Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Đức Bình

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thu Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thủ Quỹ Hành Chính

Trương Bích Liễu

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Lễ Tân, Hành Chính, Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Lê Việt Nhân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Sale Admin - Hành Chính Văn Phòng

Võ Thị Kiều Oanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự / Sale Admin

Tân Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Đỗ Thu Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Châu Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Võ Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Pháp Lý

Nguyễn Tấn Triều

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Thư Ký - Trợ Lý Kinh Doanh

Trần Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm