Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Nhân Sự

Trần Thị Tuyết Nga

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên IT

Nguyễn Mạnh Cường

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thuỳ Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự, Xuất Nhập Khẩu

Huỳnh Trân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Thanh Hoàng

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Đối Ngoại/ Quản Trị Kinh Doanh

Nguyễn Hoàng Thắng

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Kế Toán, Tư Vấn Bán Hàng

Nguyễn Quốc Tín

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Hoàng Thị Bích

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Văn Phòng, Hành Chánh - Nhân Sự

Nguyễn Thị Nhã Phương

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Văn Hoạch

Kinh nghiệm: 3 năm