Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Văn Phòng

Trương Thị Thúy Liễu

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Huỳnh Thị Thuỳ Trang

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Thị Huyền Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Văn Đẽ

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Đậu Thị Như

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Telesale

Lê Phương Thảo

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thị Yến

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Dương Quang Thái

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Phương Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Telesales

Nguyễn Hải Yến

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phùng Thúy Lân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Telesales

Bùi Thị Lý

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm