Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng-lễ Tân Khách Sạn

Nguyễn Thi Thu Hằng

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phùng Thị Nhật

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Phương Mai

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 23 năm

Nhân Viên Văn Phòng Hành Chính / Lể Tân

Trần Thị Nở

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân/hành Chính Văn Phòng

Vũ Thị Kim Thanh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng/ Lễ Tân

Vũ Minh Trang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Vũ Thu Hà

Kinh nghiệm: 3 năm

Lễ Tân - Hành Chính Văn Phòng

Đỗ Oanh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Phùng Ngọc Quỳnh Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Thị Hà Chi

Kinh nghiệm: 1 năm