Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Lễ Tân

Lê Thị Thúy An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn-nhà Hàng

Ngô Thị Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Ngọc Anh Quân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Phan Thị Ngân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân/ Chăm Sóc Khách Hàng

Lê Na

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Điều Hành Tour

Châu Huyền Trang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/ Lễ Tân

Ngô Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Vi Sinh

Lê Tấn Nguyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Kim Hoà

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Mỹ Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm