Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Tài Chính, Ngân Hàng

Ngô Thị Khánh Vân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật - Thiết Kế Nội Thất

Phạm Hoàng Yến Nhi

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Hoạch- Thống Kê

Nguyễn Ngọc Hải

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Tín Dụng Doanh Nghiệp

Vũ Thị Hương Quỳnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Tài Chính

Lâm Tùng Thuỷ Tiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân

Nguyễn Phú Chánh Thi

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Tài Chính

Huỳnh Trần Bảo Thành

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh - Sale Ecommerce

Nguyễn Văn Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Kế Toán Trưởng

Bùi Thị Ngọc Hà

Kinh nghiệm: 16 năm

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Rập

Lê Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Chuyên Viên IT Hệ Thống Mạng

Đoàn Minh Phước

Kinh nghiệm: 12 năm