Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Tiến

Kinh nghiệm: 21 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Nhàn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Content Marketing

Phạm Thị Huyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thành Thuận

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hoàng Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Phạm Thị Hương Lan

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Thanh Tiên

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Bá Thông

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Diệu Xuân

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Phước Đại

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Tiến Đạt

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm