Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thu Hà

Kinh nghiệm: 1 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Nguyễn Ngọc Huy

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Phương Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Bán Hàng

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý - Trợ Lý Quản Lý

Hồ Đào Thị Bích Liễu

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Nguyễn Mai Phương

Kinh nghiệm: 7 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Lý Ngạn Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Bùi Thị Thuyết

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Dương Thị Thắm

Kinh nghiệm: 4 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Trần Minh Vũ

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Cửa Hàng

Dương Thị út Hương

Kinh nghiệm: 2 năm