Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing

Văn Ngọc Trúc Chi

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Văn Phòng/cskh/thu Ngân

Lê Ngọc Tường Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Nguyễn Thị Minh Tâm

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

Bùi Thị Ngọc Hiền

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Khách Hàng

Tạ Hữu Quang 

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Marketing

Bùi Thị Y Quỳnh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Hà Thị Toàn

Kinh nghiệm: 1 năm

Customer Service/ Dịch Vụ Khách Hàng

Nguyễn Thị ái Vân

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh/ Dịch Vụ Khách Hàng

Trần Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hoàng Thị Vinh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Lam Nguyễn

Kinh nghiệm: 2 năm