Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đức Khánh Duy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Minh Bình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thị Thu Thùy

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đỗ Đình Đại

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trịnh Thắng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Hoàng Nhất Thống

Kinh nghiệm: 7 năm

Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thuận

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Thi Công Nội Thất Công Trình

Minh Phước

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh/ Nhân Viên Logistics

Nguyễn Thị Kim Duyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Bùi Tuấn Tài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thanh Phong

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Thị Tài

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm