Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Sát Bán Hàng

Lê Ngọc Vỏ

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát Kinh Doanh

Minhhoatrancnty45@gmail.com

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phùng Trương Tú Oanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Asm - Trưởng Nhóm - Giám Sát

Phạm Minh Quang

Kinh nghiệm: 5 năm

Giám Sát - Trưởng Nhóm - Kinh Doanh - Nhân Sự

Nguyễn Thanh Phương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát/ Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Nguyễn Thiện Thanh

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh,giám Sát

Đinh Chí Tâm

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Nhóm, Giám Sát

Nguyễn Trung Thành

Kinh nghiệm: 10 năm

Kế Toán Tổng Hợp

Phùng Trương Tú Oanh

Kinh nghiệm: 13 năm

Giám Sát Bán Hàng

Nguyễn Thảo

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Giám Sát

Lê Thị ái Thơ

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Trần Văn Tạo

Kinh nghiệm: 9 năm