Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Chí Sang

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Marketing

Phạm Hoa Ngọc Hà

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing

Đào Thùy Linh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Cẩm Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Nguyễn Trung Hiếu

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Marketing

Cao Huệ Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Lê Xuân Minh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Thị Thu Tuyết

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Khưu Đỗ Quang Vinh

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Marketing

Phạm Ngọc Chiêu ánh

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Content

Phạm Thị Dung

Kinh nghiệm: 3 năm