Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh, Trợ Lý, Thư Ký..

Đặng Hoàng Mơ

Kinh nghiệm: 2 năm

Giáo Viên Tiếng Anh

Lê Vũ Kiều Trâm

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên QC/lab

Trần Quốc Thái

Kinh nghiệm: 1 năm

Quản Lý

Nguyễn Viết Lộc

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Sự Tổ Chức Sự Kiện (event)

Lê Hữu Đức

Kinh nghiệm: 3 năm

Giám Sát Kỹ Thuật, Quản Lý Dự án

Hà Quang Tạo

Kinh nghiệm: 12 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Hoàng Hường

Kinh nghiệm: 1 năm

Bác Sĩ Da Liễu Thẩm Mỹ

Nguyễn Thị Thúy An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhận Viên Ca Tối

Pham Hữu Dũng

Kinh nghiệm: 4 năm

Trợ Lý Dự án/sale Admin

Phạm Thị Giang

Kinh nghiệm: 2 năm