Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Junior Asp.net Developer

Huỳnh Ngọc Thanh Xuân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Phương Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Tổng Quản Lý Nhà Hàng/ Giảng Viên Bộ Môn

Trịnh Hoàng Sơn

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Môi Trường, Nhân Viên Iso, Nhân Viên Hse

Tăng Thị Ngọc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Bác Sĩ Da Liễu

Nguyễn Minh Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Giám Sát Bán Hàng/ Cửa Hàng Trưởng

Nguyễn Ngọc Hoàng

Kinh nghiệm: 3 năm

Giáo Viên Vật Lí

Nguyễn Thanh Bình

Kinh nghiệm: 24 năm

Giám Đốc Điều Hành

Nguyễn Chung

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Hải

Kinh nghiệm: 5 năm