Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Hồ Sơ Của Bùi Thị Bích Hạnh

Bùi Thị Bích Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên

Sùng A Minh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Tiến Dũng

Kinh nghiệm: 2 năm

Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Trung Quân

Kinh nghiệm: 4 năm

Kế Toán Viên

Võ Thị Loan Thão

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Bùi Thúy Hoa

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Hóa Thực Phẩm

Từ Hữu Tân

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Seo/ Digital Marketing

Lâm Minh Hải

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đặng Trường Phúc

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên, Kỹ Thuật

Nguyễn Chí Hạnh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Lê Thanh Điền

Kinh nghiệm: 8 năm