Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Nguyễn Lê Yến Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường

Phùng Nguyễn Ngọc An

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên KCS, Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm

Trần Uyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Nhân Sự

Ngô Thị Liên

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Phan Trí Thanh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng/ Chất Lượng

Nguyễn Tiến Khôi

Kinh nghiệm: 1 năm

QA - QC Thực Phẩm/ Tư Vấn Khách Hàng

Trần Thị Dung

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng / Nhân Viên QA

Dương Thị Thùy Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm QA/QC - Quản Lý Chất Lượng Đầu Vào

Nguyễn Phước Hải

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Nhân Sự / Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Trịnh Thị Thúy Hằng

Kinh nghiệm: 1 năm