Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Key Account Manager/senior Business Development

Nguyễn Thị Hải Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Customer Service In Forwarding And Logistics Company

Lý Thị Ngân

Kinh nghiệm: 10 năm

Quản Lý Kinh Doanh

Lê Quốc Tuấn

Kinh nghiệm: 10 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Khanh Pham

Kinh nghiệm: 4 năm

Giám Sát Bán Hàng Kênh Mt

Hồ Văn Trường

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Ngành Thương Mại Điện Tử

Nguyễn Hồ

Kinh nghiệm: 15 năm

Quản Lý Bán Hàng

Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Kinh nghiệm: 14 năm

Key Account Manager

Tiêu Mậu Tùng

Kinh nghiệm: 11 năm

Key Account Manager Biết Tiếng Trung

Trần Đình Hoàng

Kinh nghiệm: 7 năm

Store Manager

Đào Hoàng Trung

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Trần Thị Nhật Quỳnh

Kinh nghiệm: 2 năm