Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trợ Lý Giám Đốc, Nhân Viên Marketing - Pr

Vũ Thuỳ Dương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Marketing - Pr

Vương Hoàng Tuấn

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trợ Lý Giám Đốc

Trần Thị Như Vân

Kinh nghiệm: 6 năm

Marketing, Pr, Truyền Thông, Event

Phạm Ngọc Chiêu ánh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Marketing - Pr, Trợ Lý Nhãn Hàng

Đặng Thị Thu Hương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Marketing - Pr

Lê Anh Huy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing - Pr

Trần Hoàng Giang

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Marketing-pr

Trần Kim Yến

Kinh nghiệm: 4 năm

Marketing/ Pr

Vũ Trang Anh

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Nội Dung

Trần Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 8 năm