Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Quản Lý Cửa Hàng

Võ Hải Đăng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Hồng Nhung

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giám Sát Bán Hàng

Hoàng Chương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Thị Thảo Phương

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quản Lý Cửa Hàng

Nguyễn Thị Phương Quý

Kinh nghiệm: 5 năm

Quản Lý Bán Hàng

Dương Thị Mộng Thảo

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên bán Hàng

Kiều Thị Hương Trang

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Duy Kiên

Kinh nghiệm: 3 năm

Quản Lý Bán Hàng

Nguyễn Thị ái Nữ

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Đỗ Thị Trang Đài

Kinh nghiệm: 5 năm

Bưu Cục Trưởng Khu Vực Sầm Sơn

Văn Tuấn Anh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm