Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thu Mua

Mai Thị Kim Nhã

Kinh nghiệm: 2 năm

Purchasing Staff

Nguyễn Thị Hoàng Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

Nguyễn Thị Lăng

Kinh nghiệm: 1 năm

Senior Buyer And Sourcing

Võ Phong Tấn

Kinh nghiệm: 5 năm

Customer Service/merchandiser/purchasing/product Research Develop

Nguyễn Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: 10 năm

Purchasing Staff

Lê Thành Trung

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Sơ Của Phương Thủy

Phương Thủy

Kinh nghiệm: 4 năm

Purchasing Staff

Trần Thị Bé Lài

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư

Trần Văn Dương

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Mua Hàng

Lê Thị Lan Anh

Kinh nghiệm: 2 năm

Purchasing And Import - Export Leader

Trần Phương Diễm

Kinh nghiệm: 5 năm

Purchasing Staff

Nguyễn Thị Khánh Hòa

Kinh nghiệm: 5 năm