Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Phòng Marketing

Lại Quốc Dương

Kinh nghiệm: 2 năm

Trợ Lý Phòng Marketing

Nguyễn Hoàng Lợi

Kinh nghiệm: 12 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh/ Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực

Nguyễn Thanh Trình

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Đào Thanh Huyền

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng Marketing

Hồ Tấn Tùng

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Marketing

Trương Ngọc Nam

Kinh nghiệm: 9 năm

Marketing Manager - Trưởng Phòng Marketing

Lê Nguyễn Trường ân

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Nhóm Marketing Online

Vũ Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thanh Thùy

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Phòng Marketing ; Training Manager

Phạm Lộc

Kinh nghiệm: 17 năm

Trưởng Phòng Marketing Online - Seo Top Google

Nguyễn Yên Phong

Kinh nghiệm: 10 năm