Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Vinh

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Marketing

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Marketting

Nguyễn Minh Lượng

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Võ Thị Nguyệt Diễm

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Nguyễn Ngọc Trình

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Marketing

H' Hinh Mlô

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing

Trần Ngọc Thanh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kế Toán Viên

Lưu Lương Pháp

Kinh nghiệm: 2 năm

HR_recruiter

Phạm Hoàng Trinh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Thời Gian

Võ Hồ Yến Nhi

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Đoàn Thị Lan

Kinh nghiệm: 3 năm

Maketing Manager

Vi Văn Thái

Kinh nghiệm: 5 năm