Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Văn Thế

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Hoặc Telesale

Dương Thị Mai

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên IT Hoặc Seo

Văn Hoàn Bùi

Kinh nghiệm: 3 năm

 nhân Viên Kinh Doanh

Lã Đức Tuân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Thiều Hữu Hiệp

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Lại Tấn Phát

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Hòa

Kinh nghiệm: 9 năm

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Văn Phòng

Trần Thị Tố Anh

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Huỳnh Như

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Marketing Online

Nguyễn Thị Kim Anh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Phục Vụ

Trương Trấn An

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Khắc Thành

Kinh nghiệm: 2 năm