Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán

Trịnh Thị Hồng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Thùy Trang

Kinh nghiệm: 3 năm

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bùi Hoàng Thanh Tú

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Quang Sáng

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Kế Toán Viên

Hoàng Thị Minh Tâm

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Nhân Sự

Phạm Thị Hường

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Nga

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị An

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Võ Thiện Tiên

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Nguyễn Thị Hữu An

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Kim Dung

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên IT Phần Mềm

Võ Hoài Phong

Kinh nghiệm: 1 năm