Thông báo

Ứng viên này chưa hoàn thiện hồ sơ online.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cao Hoàng Vương

Kinh nghiệm: 17 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Thái Lộc

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Cán Bộ Kỹ Thuật

Vũ Ngọc Sáng

Kinh nghiệm: 5 năm

Kĩ Sư Xây Dựng

Trần Bá Tung

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Mep

Cao Văn Dũng

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên, Chuyên Viên

Lương Trọng Có

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Thanh Thiều

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Họa Viên Revit

Nguyễn Hoàng Khánh

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Nguyễn Văn Gương

Kinh nghiệm: 4 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Phạm Hoài Thanh Hoài

Kinh nghiệm: 1 năm

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Hoàng Anh Đức

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm