Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Trung)

La Vi Luân

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Phòng Thu Mua - Biết Tiếng Trung

Đinh Thị Tân

Kinh nghiệm: 11 năm

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Ngô Thu Thủy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Ngô Mỹ Hà

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Phan Thu Trang

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kế Toán , Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Đỗ Thị Yến

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Vòng Sin Hình

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Hoàng Thị Ngọc

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Ngô Thế Toàn

Kinh nghiệm: 2 năm

ứng Tuyển Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Thu Mua (biết Tiếng Trung)

Đặng Thị Hương Lê

Kinh nghiệm: 8 năm