Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Marketing

Hoàng Tiến Mạnh

Kinh nghiệm: 9 năm

Chuyên Viên Truyền Thông - Chăm Sóc Khách Hàng

Tăng Ngọc Tuyền

Kinh nghiệm: 3 năm

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Võ Duy Trung Dũng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Phạm Xuân Ninh

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Nguyễn Anh Luân

Kinh nghiệm: 8 năm

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Theo Dõi Đơn Hàng

Nguyễn Văn Dương

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Nhóm Sự Kiện Và Truyền Thông

Nguyễn Thế Việt

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên

Đỗ Việt Anh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Phan Thị Thanh Phương

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Linh Nguyen

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Nhóm Truyền Thông

Hứa Chí Bảo

Kinh nghiệm: 6 năm

Trưởng Phòng,quản Lý....

Hoàng Hải Long

Kinh nghiệm: 6 năm