Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Giám Đốc Tài Chính/ Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thọ Phương

Kinh nghiệm: 18 năm

Nhân Viên/ Chuyên Viên

Nguyễn Thị Thu

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Sơ Của Trần Lê

Trần Lê

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Trương Thị Tuấn Thuỷ

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh

Gia Kỳ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính , Phiên Dịch

Tăng Kiến Dũng

Kinh nghiệm: 5 năm

Trợ Lí, Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trần Thị Nữ

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Kỹ Sư Xây Dựng

Lê Công Bạo

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Huỳnh Văn Quy

Kinh nghiệm: 3 năm

Kỹ Sư Điện -điện Tử

Đăng Em

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhan Viên Kinh Doanh

Trần Thùy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên

Nguyễn Phương Anh

Kinh nghiệm: 1 năm