Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Graphic Designer

Lê Đinh Thảo Nguyên

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ

Lê Vinh Hiển

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Graphic Designer

Nguyễn Đức Hải Linh

Kinh nghiệm: 2 năm

Ui Designer, Web Designer, Graphic Designer

Nguyễn Thị Băng Sương

Kinh nghiệm: 1 năm

Freelance 2D Artist, 2D Animator, Motion Graphic Designer

Phạm Cẩm Giang

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Trần Quốc Huấn

Kinh nghiệm: 2 năm

Designer

Phan Vinh

Kinh nghiệm: 4 năm

2D Artist, Graphic Designer, Trợ Lý Tiếng Nhật (n3).

Lê Thị Ngọc Trâm

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Đàm Thanh Mỹ Tâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Graphic Designer - Thiết Kế Đồ Họa

Dương Kiều Duyên

Kinh nghiệm: 4 năm

Graphic Designer

Phạm Thị Trúc Ly

Kinh nghiệm: 5 năm

Thiết Kế Đồ Họa ( Freelance )

Phan Văn Long

Kinh nghiệm: 4 năm