Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Graphic Designer

Đàm Thanh Mỹ Tâm

Kinh nghiệm: 4 năm

Thiết Kế Bao Bì

Nguyễn Thanh Cường

Kinh nghiệm: 9 năm

Graphic Designer/photographer

Phạm Hồng Quân

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Sơ Của Amy Sam

Nguyễn Thị Hồng Mơ

Kinh nghiệm: 5 năm

Thiết Kế/ Mỹ Thuật/ Graphic Designer

Nguyễn Hoàng Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Senior Games

Nguyễn Gia Trung

Kinh nghiệm: 2 năm

Graphic Designer

Võ Thị Tố Nga

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Nguyễn Thị Thủy

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Khuyên Hồ

Kinh nghiệm: 2 năm

Senior Graphic Designer

Hoàng Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 5 năm

Graphic Designer - Thiết Kế Đồ Họa

Dương Kiều Duyên

Kinh nghiệm: 4 năm