Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Phạm Đức Quân

Kinh nghiệm: 7 năm

Marketing Staff

Đỗ Ngọc Mai

Kinh nghiệm: 2 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Nguyễn Văn Khang

Kinh nghiệm: 3 năm

Chuyên Viên Digital Marketing

Triệu Võ Anh Tuấn

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Digital Marketing, Marketing Online

Nguyễn Văn Hưng

Kinh nghiệm: 9 năm

Digital Marketing Team Leader

Trương Phạm Minh Thắng

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Lê Anh Pháp

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Digital Marketing

Trương Thị Kim ánh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Chuyên Viên Marketing

Nguyễn Ngọc Hồng Anh

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Digital Marketing 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Nhóm Digital Marketing

Huỳnh Thanh Tiền

Kinh nghiệm: 4 năm

Trưởng Phòng Digital Marketing

Nguyễn Việt Hưng

Kinh nghiệm: 4 năm