Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Thuế

Bùi Thị Nhung

Kinh nghiệm: 8 năm

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Phạm Thùy Linh

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán/ Nhân Viên Bán Hàng

Trần Thị Bính

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán Tài Chính

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán/ Hành Chính - Văn Phòng

Đặng Thị Bích Hường

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Võ Ngọctuyền

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán

Châu Thị Thùy Linh

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Hồ Thu Thảo

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Nhóm Xuất Nhập Khẩu

Mai Phương

Kinh nghiệm: 13 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Lâm Thanh Hiền

Kinh nghiệm: 4 năm