Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kế Toán Hoặc Kinh Doanh

Phạm Tấn Lực

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Kế Toán

Ngô Hoàng Anh Thuy

Kinh nghiệm: 3 năm

Kế Toán Viên

Đinh Phương Thùy

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Văn Phòng

Lưu Kim Ngân

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Trần Hoàng Yến

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kinh Doanh 

Nguyễn Hoàng Giang

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Nhân Viên Bán Hàng

Vũ Thị Hà

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thúy

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phạm Khánh Hồng

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Cẩm Lành

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Trần Thị Luyến

Kinh nghiệm: 5 năm