Bảng giá Top banner - Trang chủ

 • Giảm giá từ 5% -15%
 • Banner hiển thị nổi bật trên đầu trang chủ
 • Banner quảng cáo thương hiệu, hình ảnh công ty
 • Banner chạy xuyên giao diện các trang từ trang chủ đến trang việc làm chi tiết
 • Tặng kèm hiển thị tại các việc làm chi tiết 3 ngành
 • Tặng kèm 30 điểm xem hồ sơ/ngày
 • Giá đã bao gồm VAT 10%
 • Số lượng banner top là 2 banner, chia làm 2 lượt hiển thị, mỗi lượt hiển thị 1 banner (cơ chế chia sẻ 2)
 • Kích thước: 1140px x 105px
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian dịch vụ còn lại tối thiểu từ 01 tuần trở lên và bảo lưu trong 48 tuần. Sau 48 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.
 • Thanh toán trước khi lên banner
 • Hình ảnh và nội dung banner phải được BQT website mywork.com.vn duyệt
 • Tất cả các banner được đặt trên mywork.com.vn không trỏ link ra các website ngoài
 • Giá độc quyền banner là giá thanh toán x 1.75
 • Thay banner tối đa 1 lần/tuần
 • File thiết kế là 1 trong các định dạng sau: gif, jpg, jpeg
 • Phí thiết kế:
 • Banner GIF: 600.000VNĐ/banner
 • Banner dạng JPG: 400.000 VNĐ/banner
 • Banner dạng JPEG : 400.000 VNĐ/banner
 • Lưu ý:
 • Thiết kế miễn phí 01 lần/gói 4 tuần
 • Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 (ba) lần, từ lần thứ 04 (bốn) chi phí sẽ được tính thành 300.000VNĐ/lần chỉnh sửa

Bảng giá Middle banner - Trang chủ

 • Giảm giá từ 5% -15%
 • Banner hiển thị nổi bật tại trung tâm trang chủ
 • Banner quảng cáo thương hiệu, hình ảnh công ty
 • Tặng kèm hiển thị tại các việc làm chi tiết 3 ngành
 • Tặng kèm 30 điểm xem hồ sơ/ngày
 • Giá đã bao gồm VAT 10%
 • Số lượng banner trung tâm là 6 banner, chia làm 2 lượt hiển thị, mỗi lượt 3 banner (cơ chế chia sẻ 2)
 • Kích thước: 336px x 175px
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian dịch vụ còn lại tối thiểu từ 01 tuần trở lên và bảo lưu trong 48 tuần. Sau 48 tuần, không dùng hết dịch vụ sẽ tự hủy.
 • Thanh toán trước khi lên banner
 • Hình ảnh và nội dung banner phải được BQT website mywork.com.vn duyệt
 • Tất cả các banner được đặt trên mywork.com.vn không trỏ link ra các website ngoài
 • Giá độc quyền banner là giá thanh toán x 1.75
 • Thay banner tối đa 1 lần/tuần
 • File thiết kế là 1 trong các định dạng sau: gif, jpg, jpeg
 • Phí thiết kế:
 • Banner GIF: 600.000VNĐ/banner
 • Banner dạng JPG: 400.000 VNĐ/banner
 • Banner dạng JPEG : 400.000 VNĐ/banner
 • Lưu ý:
 • Thiết kế miễn phí 01 lần/gói 4 tuần
 • Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 (ba) lần, từ lần thứ 04 (bốn) chi phí sẽ được tính thành 300.000VNĐ/lần chỉnh sửa

Hotline tư vấn miễn phí

 • Miền Bắc: (024) 710 88688
 • Miền Nam: (028) 710 88688
 • Email: hotro@mywork.com.vn

Đăng ký tư vấn

Để lại thông tin liên lạc, chuyên viên CSKH MyWork sẽ gọi lại cho bạn::