Tiêu điểm tuyển dụng

Đăng nhập nhanh bằng facebook

Đăng nhập nhanh bằng facebook

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  Website: http://www.monre.gov.vn

  Điện thoại: 04-37956868, số máy lẻ 5078.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về... » Xem thêm

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013
 • Lượt xem: 4470
 • Ngày cập nhật: 16-02-2016
5-7-2013 (Đã hết hạn)
Chia sẻ việc này tới bạn bè
Thông tin tuyển dụng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Cấp bậc: Nhân viên

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Nơi làm việc

Hà Nội

Mức lương

Thương lượng

Mô tả công việc

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu công việc

2. Nhu cầu tuyển dụng:
(Phụ lục đính kèm)
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
3.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6) cm được chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);
3.3. Bản sao giấy khai sinh;
3.4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (Bản sao học bạ hoặc phiếu điểm học tập toàn khóa) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
3.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
3.6. Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn trong 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 3/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
3.7. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.
Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức, nội dung tuyển dụng
4.1. Hình thức: xét tuyển
4.2. Nội dung:
- Xét tuyển hồ sơ (kết quả học tập);
- Phỏng vấn.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
5.1. Thời gian: Buổi sáng: từ 9h00 đến 11h00, Buổi chiều: 14h30 đến 16h30 của tất cả các ngày làm việc từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2013.
5.2. Địa điểm: Văn phòng Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Hà phòng 102 (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123 hoặc ntha@isponre.gov.vn).
Lưu ý:
- Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, fax, email.
- Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu.
- Không trả lại hồ sơ dự tuyển.
6. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định 260.000đ/người
7.  Thời gian, địa điểm phổ biến thông tin xét tuyển:
7.1. Thời gian: Viện sẽ thông báo thời gian cụ thể sau khi có danh sách đủ điều kiện dự tuyển.
7.2. Địa điểm: Hội trường Tầng 1 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, số 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

CƠ CẤU TUYỂN DỤNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2013

ĐƠN VỊ: VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ tiêu xét tuyển

Trình độ/ chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

1

Văn phòng

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ (chế độ, chính sách, lao động tiền lương, đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng)

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc Kinh tế lao động

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tổng hợp

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Kinh tế

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ (kiêm nhiệm công tác hành chính, tổng hợp của Phòng)

01

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng

3

Phòng Hợp tác quốc tế

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và quản lý dự án

01

Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý môi trường

4

Ban Tổng hợp

 

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về các vấn đề  tổng hợp: quốc tế, khu vực và xã hội

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Đông phương học hoặc Trung Quốc học

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Xã hội học

5

Ban Dự báo và Chiến lược

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về dự báo tổng hợp, tài nguyên và môi trường

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Toán kinh tế

6

Ban Thể chế và Nguồn lực

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về luật pháp

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Luật

7

Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về kinh tế môi trường

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kinh tế phát triển; Kinh tế; Quản lý môi trường

8

Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về môi trường và quản lý môi trường

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Môi trường hoặc Hóa công nghệ

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về phát triển bền vững

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kinh tế; Chính sách, Quy hoạch phát triển

9

Ban Quản lý Đất đai và Bất động sản

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu về bất động sản

02

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Quản lý đất đai, địa chính, Bất động sản

10

Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  về quản lý tài nguyên (đất, nước, khoáng sản…)

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kinh tế mỏ

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  về quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Sinh thái cảnh quan

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ sinh học hoặc Bảo vệ thực vật

11

Ban Biến đổi khí hậu và Biển, hải đảo

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  về biến đổi khí hậu

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Khí tượng thuỷ văn

Nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  về quản lý tổng hợp biển và hải đảo

01

Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Quản lý biển hoặc Hải dương học

12

Trung tâm Tư vấn - Đào tạo quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ hành chính – tổng hợp

01

Đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Kế toán

 

Yêu cầu hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ

5-7-2013 (Đã hết hạn)

Ngôn ngữ hồ sơ

Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

 • Lượt xem: 4470
 • Ngày cập nhật: 16-02-2016
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.vn khi liên hệ

để xem thông tin liên hệ của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  321708 gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

Việc làm

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  
Hướng dẫn làm hồ sơ trên MyWork

Nhận bản tin việc làm

2,932,775
ứng viên
1,046,204
việc làm
545,835
nhà tuyển dụng
9,128,028
lượt ứng tuyển trực tuyến
Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc và Miền Trung
  Ms Nguyễn Nhung: 0168 969 1239
  Ms Mai Hương: 0985 815 722
  Ms Liệu: 0166 548 8336
  Ms Thúy: 0963 025 744
  Ms Hương Trang: 0982 140 792
  Ms Yến: 0986 120 992
  Ms Thùy Mai: 0972 284 972
  Ms Hường: 0167 274 2580
  Ms Đặng Huệ: 0947 662 686
  Ms Khánh Hòa: 0973 208 847
  Ms Thùy Dương: 0969 369 365
  Ms Ngọc Hà: 0911 119 255
  Ms Phượng: 0965 090 893
  Ms Hằng: 0122 820 4477
  Ms Nhâm: 0988 367 641
  Ms Dung: 0164 977 8869
  Ms Thảo: 0914 003 498
  Ms Phạm Hồng: 0914 096 807
  Ms Thanh Mai: 0168 627 7630
  Ms Huyền: 0916 594 000
  Ms Liên: 0961 672 093
  Ms Nga: 0979 495 339
  Ms Thêu: 0984 705 221
  Ms Kim Nhung: 0163 908 9416
  Miền Nam
  Ms Phạm Dung: 0964 579 603
  Ms Thanh Trúc: 0964 302 403
  Ms Võ Thúy: 0903 414 453
  Ms Lê Chi: 01644 278 551
  Ms Ngọc Diễm: 0167 744 4372
  Ms Phương Thúy: 0121 893 5020
  Ms Thảo Yên: 0906 912 016
  Ms Bích Vân: 0984 874 117
  Ms Ngân: 0935 372 907
  Ms Hồng Phúc: 0901 389 707
  Ms Phương Thảo: 0165 297 3600
  Ms Minh Hải: 0985 181 276
  Ms Cao Hằng: 0919 888 996
  Ms Hoài Nhi: 0974 411 577
  Ms Trâm: 0938 845 592
  Ms Phạm Hường: 0164 968 6188
  Ms Bích Dung: 0165 8868 877
  Ms Tuyết Trinh: 0169 613 0503
  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: hotro@mywork.com.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.