Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản MyWork:
Hướng dẫn làm hồ sơ trên MyWork
Số 4, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Website: http://bhxhnghean.gov.vn/ Điện thoại: (038) 8 947 777

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Thông tin tuyển dụng

 • Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

  Số lượng: 56

  Cấp bậc: Nhân viên

  Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

 • Ngành nghề

  Bảo hiểmNgành nghề khác

 • 1 ứng viên
  đã ứng tuyển trên MyWork

  Nơi làm việc

  Nghệ An

 • Mức lương

  Thương lượng

 • Mô tả công việc

  1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

            Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cần tuyển 56 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại BHXH tỉnh theo các chức danh và vị trí công việc như sau:

  STT Vị trí làm việc Chức danh cần tuyển Số
  lượng
  Trình độ chuyên môn
  (tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành)
  1 Phòng Tổ chức cán bộ Tổ chức cán bộ 1 Luật, kinh tế, hành chính, kinh tế lao động, quản trị nhân lực, bảo hiểm 2 Phòng Hành chính tổng hợp Tổng hợp, thống kê 1 Luật, hành chính, kinh tế, thống kê. 3 Phòng Kế hoạch tài chính Kế toán 2 Tài chính, kế toán, ngân hàng 4 Phòng Thu Thu BHXH 3 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 5 Phòng Cấp sổ, thẻ Quản lý sổ, thẻ 1 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê 6 Phòng Giám định BHYT Giám định BHYT 5 Y, dược, kinh tế, tài chính, kế toán 7 Phòng Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 8 Phòng Kiểm tra Kiểm tra BHXH 1 Kinh tế, tài chính, luật, bảo hiểm 9 BHXH thành phố Vinh Thu BHXH 3 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 10 BHXH thị xã Cửa Lò Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 11 BHXH thị xã Thái Hòa Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 12 BHXH huyện Anh Sơn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 13 BHXH huyện Con Cuông Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 14 BHXH huyện Diễn Châu Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 15 BHXH huyện Đô Lương Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 16 BHXH huyện Kỳ Sơn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 17 BHXH huyện Nam Đàn Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 18 BHXH huyện Nghi Lộc Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 19 BHXH huyện Nghĩa Đàn Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh 20 BHXH huyện Quỳnh Lưu Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Quản lý sổ, thẻ 1 Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công tác xã hội, thống kê Kế toán 1 Tài chính, kế toán, ngân hàng Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 21 BHXH huyện Quỳ Hợp Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 22 BHXH huyện Quỳ Châu Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 23 BHXH huyện Quế Phong Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hóa 24 BHXH huyện Tân Kỳ Thu BHXH 1 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Chế độ BHXH 1 Kinh tế, bảo hiểm, lao động tiền lương, luật, bảo trợ xã hội 25 BHXH huyện Tương Dương Thu BHXH 2 Tài chính, kinh tế, kế toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh Giám định 1 Y, dược, kinh tế, tài chính Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội 26 BHXH huyện Yên Thành Tiếp nhận và quản lý hồ sơ 1 Luật, hành chính, bảo hiểm, lao động tiền lương, công tác xã hội   Tổng cộng   56  

   

 • Yêu cầu công việc

  2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển:
  a.  Điều kiện chung
  - Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;
  - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  - Có đơn đăng ký dự tuyển;
  - Có lý lịch rõ ràng
  - Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.
  - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
  b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
  c. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.
  3. Tuyển dụng đặc cách:
  Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì được có thể xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:
  - Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
  - Tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
  - Bác sỹ, dược sỹ đại học.
  - Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.
    Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng BHXH Việt Nam sẽ xét đồng thời các yếu tố về trường đào tạo, điểm trung bình học tập toàn khóa, điểm các môn chuyên ngành và thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định. Thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:
  - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
  - Thương binh;
  - Người hưởng chính sách như thương binh;
  - Con liệt sĩ;
  - Con thương binh;
  - Con của người hưởng chính sách như thương binh;
  - Người dân tộc ít người;
  - Đội viên thanh niên xung phong;
  - Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
  - Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;
              Chỉ tiêu biên chế tại vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách sẽ được trừ trong tổng chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị; Người không đạt đặc cách nếu có nguyện vọng sẽ được thi tuyển vào vị trí việc làm dự tuyển ban đầu nếu vị trí tuyển dụng đó còn chỉ tiêu. Trong trường hợp hết chỉ tiêu, nếu có nhu cầu làm việc ở các vị trí khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, người dự tuyển phải làm đơn đăng ký và phải tham gia thi tuyển theo quy định.
  4. Môn thi, hình thức thi:
     Người đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành BHXH phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:
  a. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, thời gian 120 phút. Nội dung thi: về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.
  b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm. Thi viết: thời gian 180 phút, thi trắc nghiệm: thời gian 30 phút. Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).
  c. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút.
  d. Tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian thi: 30 phút. Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng
  - Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
  + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);
  + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).
  - Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
  5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
  a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm don du tuyen);
  - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  - Bản sao giấy khai sinh;
  - Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu (Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa được cấp bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp);
  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;
  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  - 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;
  b. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
  6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
  a. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:
  - Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (cả ngày thứ 7 và chủ nhật).
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h30’ đến 11h; Chiều từ 13h30’đến 17h00).
  - Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ và phải chịu hòan toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển; Không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi; Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.
  b. Địa điểm nộp hồ sơ
  - Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Địa chỉ: Số 4, đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  - Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc ở cơ quan BHXH tỉnh nhưng không cư trú trên địa bàn tỉnh đó thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh nơi đang cư trú.
  6. Lệ phí dự thi
  Lệ phí dự thi là 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.
  7. Thời gian và địa điểm thi
  Thời gian tổ chức thi viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2013 theo từng khu vực (các cụm thi). Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn)
  Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi (thông báo thi, kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên website của BHXH Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn)

 • Hạn nộp hồ sơ

  10-6-2013 (Đã hết hạn)

 • Ngôn ngữ hồ sơ

  Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

Liên hệ - Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.vn khi liên hệ

Nhấn vào đây để xem thông tin liên hệ của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310958 gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

MyWork cảnh báo: Các lưu ý tránh bị lừa đảo khi ứng viên tìm việc >>
Cơ hội làm việc tại FPT
 • Ngày cập nhật: 31-05-2013
Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên facebook Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên linked.in Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên twitter

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn MIỄN PHÍ tới nhà tuyển dụng

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm về công việc, hãy gửi tin nhắn tới Nhà tuyển dụng để nhận được hồi đáp nhanh chóng qua hệ thống tin nhắn của MyWork.

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nghệ An

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  
Hướng dẫn đăng ký Nhà tuyển dụng trên MyWork
Tuyển dụng nhanh
Công Ty CP SXkd Hàng Xk Tân Bình tuyển dụng
Tuyển Chuyên Viên Tài Chính tại Hồ Chí Minh lương tối thiểu 7 triệu
South Thăng Long tuyển dụng Kỹ sư cơ khí lam việc tại Hà Nội
Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long tuyển dụng Kỹ sư cơ khí, máy xây dựng lương thưởng hấp dẫn
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công ty CP phát triển phần mềm Asia tuyển dụng
Nhân viên KD phần mềm, nhân viên triển khai, Telesales, lập trình tại HN
Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Hà Đô tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh, Phát Triển Thị Trường, Bán Hàng tại Hà Nội

Nhận bản tin việc làm

Email:  

Dịch vụ tuyển dụng Dịch vụ

Hỗ trợ nhà tuyển dụng


 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Hồng: 0989 689 831

  Ms Tươi: 0168 886 3546

  Ms Duyên: 0169 695 1575

  Ms Yến: 0965 991 883

  Ms Châu: 0168 405 4364

  Ms Thùy Trang: 0966 699 660

  Ms Hải: 0974 292 536

  Ms Dung: 0164 977 8869

  Ms Ngọc Hà: 0169 614 5891

  Ms Hương Trang: 0982 140 792

  Ms Huyền: 0916 594 000

  Ms Tuyết Mai: 0936 421 556

  Ms Hằng: 0918 431 049


  Miền Nam:

  Ms Chung: 0167 872 3893

  Ms Nga: 0979 495 339

  Ms Thảo: 0165 969 0857

  Ms Trâm: 0938 845 592

  Ms Thùy Mai: 0972 284 972

  Ms Lệ Giang: 0164 983 6546

  Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847

  Ms Chi: 0907 041 125

  Ms Hải Yến: 0988 476 870

  Ms Vi: 0163 969 2408

  Mr Nam: 0981 189 855


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

  Email: tuvan@mywork.vn


2,278,044
ứng viên
773,031
việc làm
406,207
nhà tuyển dụng
6,670,575
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  SĐT: 0462939998


  Miền Nam:

  SĐT: 0914392488


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: tuvan@mywork.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.