Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản MyWork:
Hướng dẫn đăng ký ứng viên trên MyWork
Số 47, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Website: http://bhxhthanhhoa.gov.vn/

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Thông tin tuyển dụng

 • Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

  Số lượng: 51

  Cấp bậc: Nhân viên

  Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

 • Ngành nghề

  IT phần cứng/mạngIT phần mềmKế toán - Kiểm toánNgành nghề khácY tế - Dược

 • 1 ứng viên
  đã ứng tuyển trên MyWork

  Nơi làm việc

  Thanh Hóa

 • Mức lương

  Thương lượng

 • Mô tả công việc

  1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng:

  STT

  Vị trí việc làm

  Chức danh cần tuyển

  Số lượng

  Trình độ chuyên môn

  (Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành)

  1

  Phòng Giám định BHYT

  Giám định BHYT

  3

  - Y

  2

  Phòng Kế hoạch-Tài chính

  Xây dựng cơ bản

  1

  - Kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kinh tế xây dựng

  3

  BHXH TP Thanh Hóa

  Thu

  2

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

   

   

  Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

  1

  - Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh, lưu trữ

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  4

  BHXH thị xã Sầm Sơn

  Thu

  2

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

   

   

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  5

  BHXH thị xã Bỉm Sơn

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

   

   

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

  6

  BHXH huyện Hậu Lộc

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

   

   

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  7

  BHXH huyện Quảng Xương

  Kế toán

  1

  Tài chính, kế toán, ngân hàng

  8

  BHXH huyện Tĩnh Gia

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  9

  BHXH huyện Nông Cống

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  10

  BHXH huyện Thọ Xuân

  Kiểm tra tiếp dân

  1

  - Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

  11

  BHXH huyện Yên Định

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  12

  BHXH huyện Thiệu Hóa

  Giải quyết chế độ BHXH

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

  13

  BHXH huyện Vĩnh Lộc

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  14

  BHXH huyện Hà Trung

  Giám định BHYT

  2

  - Y

   

   

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  15

  BHXH huyện Thạch Thành

  Giám định BHYT

  1

  - Y

   

   

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

  16

  BHXH huyện Cẩm Thủy

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

  17

  BHXH huyện Ngọc Lặc

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

   

   

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  18

  BHXH huyện Như Xuân

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  19

  BHXH huyện Thường Xuân

  Giám định BHYT

  1

  - Y

   

   

  Thu

  1

  - Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  20

  BHXH huyện Lang Chánh

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  21

  BHXH huyện Bá Thước

  Giám định BHYT

  1

  - Y

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  22

  BHXH huyện Quan Hóa

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

   

   

  Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

  1

  - Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ, công nghệ thông tin

  23

  BHXH huyện Như Thanh

  Giám định BHYT

  2

  - Y

  24

  BHXH huyện Quan Sơn

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

  25

  BHXH huyện Mường Lát

  Cấp sổ, thẻ

  1

  - Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công tác xã hội, thống kê

   

   

  Công nghệ thông tin

  1

  - Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

   

   

  Kế toán

  1

  - Tài chính, kế toán, ngân hàng

   

  Tổng cộng

   

  51

   

   

 • Yêu cầu công việc

  2. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

              2.1. Điều kiện chung

              a) Người dự tuyển vào làm việc tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể: 

              - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

              - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  - Có đơn đăng ký dự tuyển;

  - Có lý lịch rõ ràng;

  - Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ Tin học văn phòng; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 

              - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

              b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  2.2. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.

              3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

  3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

  -Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫuđính kèm);

  -Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Bản sao giấy khai sinh;

  - Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

   - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;

              - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

              - 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

              3.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

  4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

     4.1.Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

     - Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013.

     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00.

  Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng.Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

     4.2.Địa điểm nộp hồ sơ

    Trụ sở cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa - Số 47, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ). 

  5. Lệ phí dự tuyển

              Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí thi nâng ngạch công chức, viên chức.

  Mức phí dự thi là 140.000 đồng/người. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi.

              Các nội dung khác có liên quan đến công tác thi tuyển đề nghị thí sinh xem chi tiết tại Trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, trên website của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) và website của Bảo hiểm Xã hội tỉnh (địa chỉ: www.bhxhthanhhoa.gov.vn/)./.

 • Hạn nộp hồ sơ

  10-6-2013 (Đã hết hạn)

 • Ngôn ngữ hồ sơ

  Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

Liên hệ - Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.vn khi liên hệ

Nhấn vào đây để xem thông tin liên hệ của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310126 gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

MyWork cảnh báo: Các lưu ý tránh bị lừa đảo khi ứng viên tìm việc >>
TH TRUE MILK tuyển dụng 2015
 • Ngày cập nhật: 29-05-2013
Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên facebook Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên linked.in Chia sẻ việc làm Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 lên twitter

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn MIỄN PHÍ tới nhà tuyển dụng

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm về công việc, hãy gửi tin nhắn tới Nhà tuyển dụng để nhận được hồi đáp nhanh chóng qua hệ thống tin nhắn của MyWork.

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013 - Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Thanh Hóa

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  
Hướng dẫn đăng ký Nhà tuyển dụng trên MyWork
Tuyển dụng nhanh
Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS tuyển dụng
Tuyển gấp 02 Nhân Viên Hỗ Trợ Dự Án tại Hà Nội lương từ 6 - 8 triệu
Công ty Cổ Phần Đồ Chơi An Toàn Việt tuyển dụng NVKD
Tuyển dụng NVKD đồ chơi trẻ em làm việc tại Tp Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Đầu Tư Kỹ Nghệ Trọng Trí Tín
Tuyển Nhân viên kinh doanh, yêu cầu tốt nghiệp Chuyên ngành Bác sỹ thú y - chăn nuôi thú y.
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Rainbow tuyển nhiều vị trí tư vấn viên, kinh doanh trên toàn quốc
Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hà Nội,Nhân viên tư vấn tài chính khối Tín dụng ngân hàng, Cộng Tác Viên Tư Vấn Vay Tín Chấp Vpbank...
Tập Đoàn Tài Chính PVFC tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn
Tuyển trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn tài chính lương cao tại tp. HCM
Vietstarland tuyển dụng nhân viên yêu thích kinh doanh
Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, thu nhập cao

Nhận bản tin việc làm

Email:  

Dịch vụ tuyển dụng Dịch vụ

Hỗ trợ nhà tuyển dụng


 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Hồng: 0989 689 831

  Ms Tươi: 0168 886 3546

  Ms Duyên: 0169 695 1575

  Ms Yến: 0965 991 883

  Ms Châu: 0168 405 4364

  Ms Thùy Trang: 0966 699 660

  Ms Hải: 0974 292 536

  Ms Dung: 0164 977 8869

  Ms Ngọc Hà: 0169 614 5891

  Ms Hương Trang: 0982 140 792

  Ms Huyền: 0916 594 000

  Ms Tuyết Mai: 0936 421 556

  Ms Hằng: 0918 431 049


  Miền Nam:

  Ms Chung: 0167 872 3893

  Ms Nga: 0979 495 339

  Ms Thảo: 0165 969 0857

  Ms Trâm: 0938 845 592

  Ms Thùy Mai: 0972 284 972

  Ms Lệ Giang: 0164 983 6546

  Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847

  Ms Chi: 0907 041 125

  Ms Hải Yến: 0988 476 870

  Ms Vi: 0163 969 2408

  Mr Nam: 0981 189 855


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

  Email: tuvan@mywork.vn


2,272,845
ứng viên
770,862
việc làm
405,099
nhà tuyển dụng
6,651,061
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  SĐT: 0462939998


  Miền Nam:

  SĐT: 0914392488


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: tuvan@mywork.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.