Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản MyWork:
Cơ hội làm việc tại FPT
Số 18 - Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nộ

Tuyển Công Chức Năm 2013

Thông tin tuyển dụng

 • Tuyển Công Chức Năm 2013

  Cấp bậc: Nhân viên

  Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

 • Ngành nghề

  Kế toán - Kiểm toánNgành nghề khác

 • 1 ứng viên
  đã ứng tuyển trên MyWork

  Nơi làm việc

  Hà Nội

 • Mức lương

  Thương lượng

 • Mô tả công việc

  Sở Nội vụ hướng dẫn thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

  1. Về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận hồ sơ:

  1.1. Từ ngày 06/05/2013 các Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã thông báo về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; nơi thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website, trụ sở cơ quan đơn vị.

  Địa điểm thông báo tại trụ sở cơ quan, đơn vị phải ở vị trí thuận lợi, dễ quan sát tạo điều kiện cho người có nguyện vọng dự thi được biết;

  Riêng Sở Ngoại vụ ngoài việc thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung cần thông báo công khai các điều kiện đặc thù của Sở được quy định tại Kế hoạch tuyển dụng công chức của Thành phố năm 2013.

  1.2. Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã quyết định giao cho phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở (đối với sở, ngành), Phòng Nội vụ (đối với quận, huyện, thị xã) tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan đơn vị

  1.3. Từ ngày 13/05/2013 đến 17 giờ ngày 12/06/2013 tổ chức thu nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển công chức của thí sinh, việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí phải có phiếu biên nhận của thí sinh và người thu nhận ký xác nhận.

  1.4. Từ ngày 13/06/2013 đến 20/06/2013 xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự thi theo hướng dẫn; Thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện. Phòng Tổ chức, cán bộ, Văn phòng Sở hoặc phòng Nội vụ quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, thu nhận, bảo quản, bảo mật hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

  1.5. Từ ngày 21/06/2013 đến 28/06/2013 nộp danh sách (gồm bản file và bản giấy theo mẫu số 3, biên bản chốt hồ sơ, biên bản họp kiểm tra hồ sơ, biên bản xét duyệt hồ sơ …của cơ quan, đơn vị), lệ phí người đủ điều kiện dự tuyển công chức về Sở Nội vụ.

  - Mức thu: 140.000đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển; mỗi hồ sơ dự tuyển, sở, ngành, quận, huyện được trích lại 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) phục vụ cho công tác thu, nhận, tổng hợp danh sách thí sinh theo quy định;

  Phí dự tuyển còn lại các đơn vị nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua bộ phận Kế toán văn phòng sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Hội đồng.

 • Yêu cầu công việc

  2. Hồ sơ dự tuyển:                                                                                         

  2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  a. Hồ sơ thí sinh hoàn thiện theo quy định tại mục II, phần C tại Kế hoạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND Thành phố). Mọi giấy tờ của thí sinh được đựng trong bì hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013 theo ngạch, chuyên ngành dự tuyển, phòng, ban chuyên môn và sở, ngành, quận, huyện dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ;

  b. Mẫu đơn được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để thí sinh sử dụng làm hồ sơ đăng ký dự tuyển;

  2.2. Một số chú ý khi tiếp nhận hồ sơ:

  a. Người có trình độ trên trình độ chuẩn tuyển dụng (Thạc sỹ, Tiến sỹ) có ngành, chuyên ngành phù hợp quy định của ngạch dự tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào ngạch quy định trình độ thấp hơn. Nếu trúng tuyển xếp ngạch theo chỉ tiêu đăng ký dự tuyển;

  b. Đối với người được miễn thi ngoại ngữ (MNN) hoặc miễn thi tin học (MTH) cần ghi rõ tại điểm 3 trong đơn dự tuyển bằng cấp quy định về ngoại ngữ, tin học và ghi chú vào cột ghi chú của danh sách mẫu số 3;

  c. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã cần ghi rõ trong đơn dự tuyển về lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Kinh tế quận, thị xã hay Kinh tế huyện; việc lập danh sách cũng phải được thể hiện rõ lĩnh vực tại cột phòng, ban đăng ký dự tuyển tại mẫu số 3;

  d. Về chế độ, chính sách ưu tiên:

  - Nếu người dự tuyển bản thân là Anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản photo Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách;

  - Nếu người dự tuyển  là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ người dự tuyển phải có bản photo của giấy chứng nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng  Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa con đối tượng chính sách và đối tượng chính sách nêu trên;

  - Đối với người dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản photo Quyết định xuất ngũ hoặc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

  - Những đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản photo Quyết định của Trung ương Đoàn cử theo Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ và phải có Huy hiệu “Thanh niên tình nguyện” hoặc Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

  3. Về việc lập danh sách thí sinh dự tuyển:

  3.1. Các dữ liệu ghi trên danh sách  lập trên bảng tính EXCEL, Font chữ: Time New Roman, Bảng mã chữ: Unicode, cỡ chữ 12, khổ giấy A4;

  3.2. Tên ngành, chuyên ngành đào tạo ghi đúng theo văn bằng hoặc bảng kết quả học tập, tuyệt đối không viết tắt;

  3.3. Sắp xếp danh sách (theo mẫu số 3) theo chỉ tiêu từng phòng, ban chuyên môn. Tại mỗi chỉ tiêu xếp theo theo thứ tự A, B, C, …;

  3.4. Nếu Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội chỉ cần ghi tên xã (phường, thị trấn) và quận (huyện, thị xã). Nếu Hộ khẩu thường trú không thuộc Hà Nội cần ghi rõ tên xã, (phường, thị trấn), quận, (huyện, thị xã), tỉnh, (thành phố).

  3.5. Diện ưu tiên (tại cột diện ưu tiên mẫu số 3) thống nhất ghi tắt như sau:

   

  TT

  Tên diện ưu tiên

  Ghi tắt

  1

  Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động

  AH

  2

  Thương binh

  TB

  3

  Người hưởng chính sách như thương binh

  NTB

  4

  Người dân tộc thiểu số

  DTTS

  5

  Sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp

  SQQN

  6

  Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành

  CYCN

  7

  Con Liệt sỹ

  CLS

  8

  Con Thương binh

  CTB

  9

  Con Bệnh binh

  CBB

  10

  Con của người hưởng chính sách như thương binh

  CNTB

  11

  Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa

  CTKN

  12

  Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

  CĐCĐ

  13

  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

  HTNV

  4. Đối với những trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển:

  Sở, cơ quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách riêng (theo mẫu số 4) gửi cùng hồ sơ về  Sở Nội vụ theo lịch như trường hợp thi tuyển. Căn cứ vào việc tiếp nhận hồ sơ những trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển toàn Thành phố và của những chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo về lịch và quy trình việc chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh.

  Về nội dung thi, hình thức thi, thời gian ôn tập, thi tuyển, địa điểm thi tại kỳ tuyển dụng này sẽ có thông báo cụ thể sau.

  Sở Nội vụ Thành phố hướng dẫn để các cơ quan đơn vị  thực hiện./.

  File gửi kèm:

  Danh sach du thi cong chuc nam 2013.xls

  Don dang ky du tuyen.doc

  DS du tuyen bang tiep nhan khong qua thi.xls

  snv-899-2013-01_signed.pdf

   

 • Hạn nộp hồ sơ

  12-6-2013 (Đã hết hạn)

 • Ngôn ngữ hồ sơ

  Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

Liên hệ - Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.vn khi liên hệ

Nhấn vào đây để xem thông tin liên hệ của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  310107 gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

MyWork cảnh báo: Các lưu ý tránh bị lừa đảo khi ứng viên tìm việc >>
Hướng dẫn đăng ký Nhà tuyển dụng trên MyWork
 • Ngày cập nhật: 29-05-2013
Chia sẻ việc làm Tuyển Công Chức Năm 2013 lên facebook Chia sẻ việc làm Tuyển Công Chức Năm 2013 lên linked.in Chia sẻ việc làm Tuyển Công Chức Năm 2013 lên twitter

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn MIỄN PHÍ tới nhà tuyển dụng

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm về công việc, hãy gửi tin nhắn tới Nhà tuyển dụng để nhận được hồi đáp nhanh chóng qua hệ thống tin nhắn của MyWork.

Tuyển dụng

Tuyển Công Chức Năm 2013 - Sở Nội Vụ Tp Hà Nội

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  
Hướng dẫn đăng ký ứng viên trên MyWork
Tuyển dụng nhanh
Công ty tnhh Hồng Dương tuyển dụng tại Hải Dương
Tuyển gấp kỹ sư xây dựng và kỹ sư cơ khí
Công ty TNHH Quốc Tế Đại Cát Á tuyển dụng
Tuyển NV Kinh Doanh Mỹ Phẩm Kênh Spa & TMV tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
Nhân Viên Lập Trình Wordpress, Prestashop.
Tuyển Nhân Viên Lập Trình Wordpress, Prestashop tại Hà Nội mức lương hấp dẫn
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương tuyển dụng
Phó Giám Đốc Khai Thác, Trưởng Phòng Vận Tải, NVKD, Kế toán, Kỹ Thuật Viên... tại Bình Dương
Công ty Cổ phần dịch thuật chuyên nghiệp số 1
Biên tập nội dung, Nhân viên SEO, Kinh doanh, CSKH, Nhân viên giao nhận tài liệu... tại Hà Nội và HCM
Công ty cổ phần HTC Viễn Thông Quốc Tế tuyển dụng tại Hà Nội
Tuyển nhân viên Kỹ thuật, nhân viên kinh doanh

Nhận bản tin việc làm

Email:  

Dịch vụ tuyển dụng Dịch vụ

Hỗ trợ nhà tuyển dụng


 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Hồng: 0989 689 831

  Ms Tươi: 0168 886 3546

  Ms Duyên: 0169 695 1575

  Ms Yến: 0965 991 883

  Ms Châu: 0168 405 4364

  Ms Thùy Trang: 0966 699 660

  Ms Hải: 0974 292 536

  Ms Dung: 0164 977 8869

  Ms Ngọc Hà: 0169 614 5891

  Ms Hương Trang: 0982 140 792

  Ms Huyền: 0916 594 000

  Ms Tuyết Mai: 0936 421 556

  Ms Hằng: 0918 431 049


  Miền Nam:

  Ms Chung: 0167 872 3893

  Ms Nga: 0979 495 339

  Ms Thảo: 0165 969 0857

  Ms Trâm: 0938 845 592

  Ms Thùy Mai: 0972 284 972

  Ms Lệ Giang: 0164 983 6546

  Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847

  Ms Chi: 0907 041 125

  Ms Hải Yến: 0988 476 870

  Ms Vi: 0163 969 2408

  Mr Nam: 0981 189 855


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

  Email: tuvan@mywork.vn


2,278,526
ứng viên
773,232
việc làm
406,310
nhà tuyển dụng
6,672,385
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  SĐT: 0462939998


  Miền Nam:

  SĐT: 0914392488


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: tuvan@mywork.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.