Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản MyWork:
Hướng dẫn đăng ký Nhà tuyển dụng trên MyWork
Số 32 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: 0373.728.697
Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy... » Xem thêm

Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp

Thông tin tuyển dụng

 • Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp

  Số lượng: 03

  Cấp bậc: Nhân viên

  Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

 • Ngành nghề

  Kế toán - Kiểm toánNgành nghề khác

 • 1 ứng viên
  đã ứng tuyển trên MyWork

  Nơi làm việc

  Thanh Hóa

 • Mức lương

  Thương lượng

 • Mô tả công việc

  IV

  Ngạch Kế toán viên trung cấp

  03

  1

  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quan Sơn

  01

  2

  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa

  01

  3

  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc

  01

   

 • Yêu cầu công việc

  II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển:

  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển công chức:

  - Là người có một quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú tại Việt Nam;

  - Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;

  - Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

  - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

  - Có phẩm chất đạo đức tốt;

  - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của các ngạch dự tuyển sau đây:

  a)  Đối với ngạch Chuyên viên pháp lý:

  - Có bằng Cử nhân Luật hệ chính quy;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B;

  - Có chứng chỉ tin học văn phòng: trình độ A.

  b)  Đối với ngạch Cán sự:

  - Có bằng trung cấp pháp lý trở lên;

  - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

  c)  Đối với ngạch Kế toán viên trung cấp:

  - Có bằng trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên;

  - Có chứng chỉ tin học văn phòng: trình độ A trở lên và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

  d)  Đối với ngạch Thủ kho bảo quản nhóm I:

  - Có bằng trung cấp kế toán trở lên;

  - Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

  - Không cư trú tại Việt Nam;

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  2. Hình thức tuyển dụng:

  a) Tuyển dụng bằng hình thức Thi tuyển:Đối với các ngạch Chuyên viên pháp lý, Cán sự, Kế toán viên trung cấp và Thủ kho bảo quản

  (Áp dụng cho các thí sinh đăng ký thi tuyển vào ngạch Cán sự để tuyển dụng vào các Chi cục THADS thuộc các huyện miền xuôi).

  b) Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển:Đối với ngạch Cán sự

  (Áp dụng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển để tuyển dụng vào các Chi cục THADS thuộc địa bàn miền núi)

  3. Nội dung tuyển dụng:

  a) Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: Đối với các ngạch Chuyên viên pháp lý, Cán sự, Kế toán viên trung cấp và Thủ kho bảo quản

  1. Đối với ngạch Chuyên viên pháp lý:

  - Môn kiến thức chung:  Thi viết thời gian 180 phút.

  - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

  - Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): thi viết thời gian 90 phút.

  - Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

  2.Đối với các ngạch: Cán sự, Kế toán viên trung cấp và Thủ kho bảo quản nhóm I .

  Môn thi:

  - Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút.

  - Môn nghiệp vụ chuyên ngành (ở tất cả các ngạch): Thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

  - Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): thi viết thời gian 60 phút.

  - Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

  Thang điểm và cách tính điểm:

  Điểm các môn thi được tính theo thang điểm 100. Điểm thi môn kiến thức chung hệ số I, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành bài thi viết hệ số 2, bài thi trắc nghiệm hệ số 1, môn thi ngoại ngữ và tin học hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

  b) Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Đối với ngạch Cán sự.

  Nội dung xét tuyển:

  + Xét kết quả học tập của người dự tuyển.

  + Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên ngành thi hành án dân sự.

  Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi tối đa 30 phút.

  Thang điểm và cách tính điểm:

  1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn,nghiệp vụ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

  2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả bài thi tốt nghiệp của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

  3. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

  4. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định trên và điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

  5. Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ kết quả học tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ để tính điểm theo quy định nêu trên.

  4. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

  a) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

  - Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phái có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có đủ các bài thi tuyển của các môn thi ;

  + Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

  + Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi môn trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

  - Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho kỳ thi tuyển lần sau.

  Lưu ý: Các đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển và miễn thi một số môn được hưởng theo quy định hiện hành tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

  b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

  b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

  - Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.

  5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  - Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNVngày 30  tháng 12năm 2010 của Bộ Nội vụ);

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu  2C-BNV/2008, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyềntrong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Bản sao Giấy khai sinh;

  - Bản Photo cóchứng thựccác giấy tờ sau:

  + Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa theo yêu cầu ngạch tuyển dụng;

  + Các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng;

  + Các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (nếu có)được cơ quan có thẩm quyền chứng thực ;

  Hồ sơ dự tuyển của mỗi cá nhân được để trong phong bì riêng (theo mẫu B01-BNV/2007), không hoàn trả lại cho thí sinh.

  - 02 ảnh cỡ 4 x 6 (không quá 06 tháng);

  - 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

   Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo bản gốc của các giấy tờ nêu trên để đối chiếu

  6. Thời giannộp hồ sơ dự tuyển

  - Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

  - Địa điểm nộp hồ sơ tại phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, Số 32 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  Hội đồng tuyển dụng công chức không hoàn trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

  7. Thời gian địa điểm ôn tập và thi tuyển: sẽ có thông báo cụ thể.

  8.Lệ phí thi:Theo quy định tại Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10  năm 2010 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

  Mọi chi tiết xin liên hệ về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, điện thoại số 0373.728.697, fax 0373.728.202; email: thanhhoa@moj.gov.vn .

  Tải file đính kèm: Nội dung thông báo

                               Kế hoạch tuyển dụng

  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

 • Hạn nộp hồ sơ

  30-10-2012 (Đã hết hạn)

 • Ngôn ngữ hồ sơ

  Tiếng Việt

Nhấn vào nút "Nộp Đơn" để gửi hồ sơ ứng tuyển

Liên hệ - Nói rõ bạn tìm thấy tin đăng tuyển tại mywork.vn khi liên hệ

Nhấn vào đây để xem thông tin liên hệ của việc làm này

Để nhận mã xem thông tin liên hệ của việc làm này, vui lòng soạn tin: VIECLAM  215037 gửi 8588

Và nhập mã xem liên hệ vào ô bên:

Mã:

» Đăng ký ứng viên để được tìm việc làm nhanh và miễn phí trên MyWork.

MyWork cảnh báo: Các lưu ý tránh bị lừa đảo khi ứng viên tìm việc >>
Hướng dẫn đăng ký ứng viên trên MyWork
 • Ngày cập nhật: 13-10-2012
Chia sẻ việc làm Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp lên facebook Chia sẻ việc làm Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp lên linked.in Chia sẻ việc làm Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp lên twitter

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn MIỄN PHÍ tới nhà tuyển dụng

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm về công việc, hãy gửi tin nhắn tới Nhà tuyển dụng để nhận được hồi đáp nhanh chóng qua hệ thống tin nhắn của MyWork.

Tuyển dụng

Công Chức Ngạch Kế Toán Viên Trung Cấp - Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Thanh Hóa

Thông báo mywork nếu tin đăng tuyển có nội dung xấu, sai sự thật
 • Tên công việc:
 • Link công việc:
 • Họ tên:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Nội dung thông báo:
 •  
TH TRUE MILK tuyển dụng 2015
Tuyển dụng nhanh
Tuyển 10 nhân viên phát triển thị trường tại TP HCM
Cty TNHH TM DV Gia Thạnh Phát tuyển nhân sự phát triển thị trường nước tăng lực WILD COW lương hấp dẫn
Công ty TNHH MTV TKTT Duy Hải tuyển dụng tại TP.HCM
Tuyển dụng nhân viên bán hàng full time và part time, cơ hội làm việc tại môi trường năng động, thời gian làm việc linh động
Công ty cổ phần TMS nhân lực ( TMS HR)
Tiếp nhận hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Hỗ Trợ Vay Vốn - Bay Nhanh Trong Năm - Đơn Hàng T7+8 Bản. lương 28 triệu - 45 triệu
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công Ty TNHH Giày Dép Hưng Đạt tuyển dụng
Tuyển Nhân Viên Biết 2 Ngoại Ngữ Anh Và Hoa tại Đồng Nai, Bình Dương
Công ty TNHH Linh Tâm tuyển dụng tại TP Hồ Chí Minh
Tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương cạnh tranh hấp dẫn
công ty nội thất 3D tuyển dụng tại Hà Nội
Tuyển trưởng nhóm thiết kế nội thất, chỉ huy công trường lương hấp dẫn

Nhận bản tin việc làm

Email:  

Dịch vụ tuyển dụng Dịch vụ

Hỗ trợ nhà tuyển dụng


 • Miền Bắc, Miền Trung:

  Ms Lương: 0901 737 168

  Ms Hồng: 0989 689 831

  Ms Tươi: 0168 886 3546

  Ms Duyên: 0169 695 1575

  Ms Yến: 0965 991 883

  Ms Châu: 0168 405 4364

  Ms Thùy Trang: 0966 699 660

  Ms Hải: 0974 292 536

  Ms Dung: 0164 977 8869

  Ms Ngọc Hà: 0169 614 5891

  Ms Hương Trang: 0982 140 792

  Ms Huyền: 0916 594 000

  Ms Tuyết Mai: 0936 421 556

  Ms Hằng: 0918 431 049


  Miền Nam:

  Ms Chung: 0167 872 3893

  Ms Nga: 0979 495 339

  Ms Thảo: 0165 969 0857

  Ms Trâm: 0938 845 592

  Ms Thùy Mai: 0972 284 972

  Ms Lệ Giang: 0164 983 6546

  Ms Thêu: 0984 705 221

  Ms Hòa: 0973 208 847

  Ms Chi: 0907 041 125

  Ms Hải Yến: 0988 476 870

  Ms Vi: 0163 969 2408

  Mr Nam: 0981 189 855


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197

  Email: tuvan@mywork.vn


2,286,378
ứng viên
776,508
việc làm
407,985
nhà tuyển dụng
6,701,856
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  SĐT: 0462939998


  Miền Nam:

  SĐT: 0914392488


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: tuvan@mywork.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.