Tìm việc làm, tuyển dụng
Đăng nhập nhanh chóng dễ dàng bằng facebook:
Đã có tài khoản MyWork:
Cơ hội làm việc tại FPT
Cụm Công nghiệp Hạp Lĩnh Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh
Website: thanhlongpcb.com.vn
- Công ty Thanh Long Wonkyung là một trong những công ty hàng đầu hoạt động trong những lĩnh vực sau:

1. Sản xuất, mua bán, lắp ráp máy móc, thiết bị, linh kiện, sản phẩm nghành điện, điện tử, tin học, viễn thông, cơ khí.
2. Mua bán ô tô và các phụ tùng thay thế.
3. Mua bán hàng nhựa, sản xuất, mua bán thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn Viba, cáp quang truyền số liệu, thiết bị ngoại vi, thiết bị đầu cuối.
4. Sản xuất, mua bán thiết bị khoa học kỹ thuật, dịch vụ lắp đặt hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, viễn thông, tổng đài, truyền viba, thiết bị cáp quang, truyền số liệu, thiết bị đầu cuối, ngoại vi, thiết bị tin học, điện tử, thiết bị điện tử phụ trợ, triết bị chống sét.
5. Gia công và sản xuất phần mềm tin học.
6. Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.
7. Sản xuất, xây dựng, lắp ráp các công trình chiếu sáng & các sản phẩm chiếu sáng
5.1.8. Sản xuất các phần mềm bo mạch điện tử, phần mềm điện tử.

Hiện công ty đang tìm kiếm cán bộ tâm huyết nhằm xây dựng công ty phát triển vững mạnh./.
Gửi tin nhắn liên hệ tới Nhà tuyển dụng
 • Họ tên:
 • Nội dung:
 •  

Tuyển dụng

»

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long tuyển dụng - 19884 - trang 2

Tìm thấy 55 tuyển dụng. Nhà tuyển dụng:

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long

|

Mô tả công việc:

- Có kinh nghiệm về bộ nguồn
- Điều hành hoạt động sản xuất của phòng.
- Xây dựng hệ thống, chỉ tiêu, định mức, đánh giá nhân sự lao động.
- Tiếp tục cải thiện lưu trình sản xuất hiện tại, thực hiện mục tiêu sản xuất, đồng thời đạt chỉ tiêu cho các hạng mục sản xuất.
- Khống chế lịch sản xuất và thời hạn giao hàng trong xưởng. Báo cáo trực tiếp với Ban Giám Đốc.
- Tham mưu cho ban giám đốc trong việc xây dựng, cải tiến mô hình sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao nhân sự lao động.
- Đảm bảo cân bằng nguyên vật liệu sản xuất.
 
* Quyền lợi:
- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ lương thưởng theo quy định của công ty, luật lao động.

Mô tả công việc:

- Cập nhật và kiểm tra số liệu.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh của kế toán nghiệp vụ hạch toán.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa kế toán chi tiết với số liệu tổng hợp.
- Rà soát kiểm tra các tài khoản chi phí lên giá thành sản phẩm.
- Quản lý tổng quát công nợ khi có phát sinh hóa đơn chứng từ.
- Tham mưu về khía cạnh tài chính cho Ban lãnh đạo công ty về mọi quyết định về chỉ tiêu, đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý của Công ty,
- Huy động vốn cho Công ty.
- Kiểm soát mọi doanh thu, chi phí, công nợ của Công ty.
- Tham gia Kiểm tra, giám sát các hoạt động Tài chính kế toán của công ty lập và lên phương án huy động vốn hiệu quả cho công ty.
- Duy trì mối quan hệ hai chiều với người góp vốn, nhà cung cấp tài chính, phân tích tài chính.
- Cân đối, huy động vốn đáp ứng các nhu cầu của SXKD, đảm bảo vốn cho hoạt động của công ty. Điều hành, quản lý, sử dụng dòng tiền của công ty hiệu quả. Phân tích cấu trúc và quản trị rủi ro tài chính.
- Báo cáo và thuyết minh kết quả hoạt động kinh doanh tới ban lãnh đạo công ty, chủ đầu tư khi có yêu cầu.
- Làm việc với chủ đầu tư, ngân hàng trong những vấn đề liên quan đến vốn của Công ty.
Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Mô tả công việc:

- Tham mưu chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu cho Ban Giám đốc Công ty.
- Điều hành mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Mở rộng loại hình sản phẩm và khách hàng mới, nhất là các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tham gia các dự án theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Mô tả công việc:

- Đảm nhiện công việc báo giá, Quản lý Khách Hàng, theo dõi tổng hợp công nợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ công việc trong phòng Kinh Doanh khi cần thiết....

Mô tả công việc:

- Đảm nhiệm công việc xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà cung cấp bên hàn quốc.
- Mở rộng loại hình sản phẩm và khách hàng mới, nhất là các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tham gia các dự án theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Hỗ Trợ các nhân viên khác trong phòng khi cần thiết....

Mô tả công việc:

- Cập nhật và kiểm tra số liệu.
- Lưu giữ các chứng từ
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Quản lý bộ phận lập kế hoạch sản xuất.
- Phụ trách, quản lý, đưa ra kế hoạch sản xuất cho Xưởng Sản Xuất thực hiện.
- Tiếp tục cải thiện lưu trình sản xuất hiện tại, thực hiện mục tiêu sản xuất, đồng thời đạt chỉ tiêu cho các hạng mục sản xuất.
- Phụ trách giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất.
- Khống chế lịch sản xuất và thời hạn giao hàng trong xưởng. Báo cáo trực tiếp với Ban Giám Đốc.
 
* Quyền lợi:
- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ lương thưởng theo quy định của công ty, luật lao động.

Mô tả công việc:

- Tham gia vào quá trình sản xuất theo yêu cầu được giao
- Các công việc khác có liên quan
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Đảm nhiện công việc báo giá, Quản lý Khách Hàng, theo dõi tổng hợp công nợ Khách Hàng.
- Hỗ trợ công việc trong phòng Kinh Doanh khi cần thiết....

Mô tả công việc:

- Đảm nhiệm công việc xuất nhập khẩu, tìm kiếm nhà cung cấp bên hàn quốc.
- Mở rộng loại hình sản phẩm và khách hàng mới, nhất là các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tham gia các dự án theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
- Hỗ Trợ các nhân viên khác trong phòng khi cần thiết....

Mô tả công việc:

- Tham mưu chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu cho Ban Giám đốc Công ty.
- Điều hành mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Mở rộng loại hình sản phẩm và khách hàng mới, nhất là các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tham gia các dự án theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Mô tả công việc:

- Làm các công việc bảo trì các thiết bị máy móc trong nhà máy
- Các công việc khác liên quan
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi sụ thể khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

-Theo dõi giám sát tiến độ sản xuất của các đơn hàng.
- Tư vấn triển khai giám sát các hoạt động, thực hiện lệnh sản xuất.
- Tham mưu, đề xuất phương án cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Lập báo cáo tình hình tiến độ sản xuất với Trưởng Phòng.
- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Đảm bảo kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
- Dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào.
- Lập báo cáo chất lượng chi tiết và đưa ra phương hướng cải tiến chất lượng khi cần thiết.
- Điều tra nguyên nhân phát sinh sản phẩm lỗi. Đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa và các hoạt động cải tiến.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
* Địa điểm làm việc: Băc Ninh: KCN Hạp Lĩnh.

Mô tả công việc:

- Nhận và lập kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành và thực hiện sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí, vật tư theo yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo & phát triển nhân sự; phân công công việc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá các bộ phận trong nhà máy.
- Chỉ đạo xây dựng, duy trì, cập nhật việc thực hiện các quy trình sản xuất, các quy định thực hiện 5S, ISO, ATLĐ-VSLĐ và PCCC trong nhà máy.
- Chỉ đạo/tham gia các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản phẩm, nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng sản phẩm cũ, nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.
- Chỉ đạo việc xây dựng định mức nhân công, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty, các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
- Phối hợp với Ban Tổng Giám Đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng
phát triển của Công ty
- Thực hiện các yêu cầu khác của Ban Tổng Giám đốc
- Nam/ Nữ tuổi 28 trở lên
- Ngoại hình: sức khỏe tốt, không bị dị tật.
- Trình độ: Đại Học. Chuyên ngành: Kỹ thuật, Kinh tế
- Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Mô tả công việc:

- Quản lý bộ phận lập kế hoạch sản xuất.
- Phụ trách, quản lý, đưa ra kế hoạch sản xuất cho Xưởng Sản Xuất thực hiện.
- Tiếp tục cải thiện lưu trình sản xuất hiện tại, thực hiện mục tiêu sản xuất, đồng thời đạt chỉ tiêu cho các hạng mục sản xuất.
- Phụ trách giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất.
- Khống chế lịch sản xuất và thời hạn giao hàng trong xưởng. Báo cáo trực tiếp với Ban Giám Đốc.
 
* Quyền lợi:
- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ lương thưởng theo quy định của công ty, luật lao động.

Mô tả công việc:

- Tham mưu chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu cho Ban Giám đốc Công ty.
- Điều hành mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Mở rộng loại hình sản phẩm và khách hàng mới, nhất là các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tham gia các dự án theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Mô tả công việc:

- Phụ trách hóa chất PCB, công ty. Tư vấn sử lý môi trường - không khí cho lãnh đạo.
- Kiểm nghiệm, phâm tích, đánh giá các dây chuyền, quy trình sản xuất, các hướng kiểm tra, tiêu chí kỹ thuật
- Cập nhật kế hoạch sản xuất. Đánh giá QC có kiểm tra không, kiểm tra có văn bản đối chiếu không. Đánh giá tình trạng máy móc thiết bị: Lý lịch máy, bộ phận cơ điện có thực hiện bảo trì không, có làm đầy đủ không, có đạt yêu cầu không.
- Hỗ trợ nhân viên mới
- Quản lý tài liệu, hồ sơ nhóm

Mô tả công việc:

- Cập nhật và kiểm tra số liệu.
- Lưu giữ các chứng từ
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Làm các công việc bảo trì các thiết bị máy móc trong nhà máy
- Các công việc khác liên quan
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi sụ thể khi phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Kiểm tra, duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc trong nhà máy.

- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Mô tả công việc:

- Chuyên nghiên cứu và thiết kế biến áp, cuộn cảm và các sản phẩm điện tử ứng dụng để Công ty sản xuất đại trà. 
- Cùng Phòng Kinh doanh tiếp xúc khách hàng để nắm bắt yêu cầu của khách hàng
- Cùng Xuất nhập khẩu tìm mua Nguyên vật liệu để sản xuất 
- Lập và chuyển giao Quy trình Sản xuất cho các Xưởng
* Quyền lợi được hưởng
- Lương thỏa thuận: tối thiểu 10 triệu ( Càng giỏi càng tốt ), 
- Thưởng Doanh thu hàng tháng cho sản phẩm có Doanh thu. 
- Thưởng đột xuất và cuối năm theo sự đóng góp của cá nhân 
- Các chế độ khác theo quy định của nhà nước 
* Các chế độ bổ sung: 
- Ba tháng đầu làm việc trên nhà máy ( Xe tuyến đưa đón ), về sau làm việc tại Hà Nội 
- Đồng ý hợp tác liên kết nghiên cứu hoặc liên doanh( làm cộng tác viên và khoán sản phẩm)

Mô tả công việc:

 

- Cập nhật và kiểm tra số liệu.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh của kế toán nghiệp vụ hạch toán.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa kế toán chi tiết với số liệu tổng hợp.

- Rà soát kiểm tra các tài khoản chi phí lên giá thành sản phẩm.

- Quản lý tổng quát công nợ khi có phát sinh hóa đơn chứng từ.

- In sổ chi tiết, tổng hợp theo từng quý, 6 tháng, năm.

- Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.

Mô tả công việc:

 

- Trực tiếp quản lý và điều hành xưởng sản xuất cuộn Choke coil

- Quản lý trực tiếp 200 công nhân

* Quyền lợi:

- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Lương tối thiểu 10 triệu/ Tháng

- Sau 03 tháng đánh giá lại và mức lương tối thiểu là 15 triệu/ Tháng

- Qua 03 tháng thử thách sẽ được tham gia vào hệ thống xét thưởng của công ty, Thời gian xét thưởng 06 tháng xét thưởng 01 lần

Mô tả công việc:

 

- Tham mưu cho Tổng Giám Đốc về chiến lược nhân sự

- Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự với 1000 nhân viên

* Quyền lợi:

- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Lương tối thiểu 07 triệu/ Tháng

- Sau 03 tháng đánh giá lại và mức lương tối thiểu là 10 triệu/ Tháng

Qua 03 tháng thử thách sẽ được tham gia vào hệ thống xét thưởng của công ty, Thời gian xét thưởng 06 tháng xét thưởng 01 lần

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long tuyển dụng - 19884 - trang 2

- MyWork

Việc làm 24h

Tim viec lam, tuyen dung    

Tuyển dụng

Viec lam, tuyen dung    
Hướng dẫn đăng ký ứng viên trên MyWork
Nhà tuyển dụng tiêu điểm
Công ty CP những trẻ em vàng tuyển dụng tại HN, HCM, Bình Dương
Nhân viên bán hàng, Marketing Executive, Thiết kế
Công Ty TNHH Địa Ốc Phú Tài tuyển dụng tại Hà Nội
Tuyển số lượng lớn Chuyên Viên Tư Vấn - Kinh Doanh Bất Động Sản lương thưởng hấp dẫn
{HN}Thời trang Siêu Thị Việt tuyển nhiều bán hàng, thu ngân, kho
Lương từ 3-5tr/tháng, làm xa xoay (1 ngày sáng, 1 ngày chiều)
2,275,485
ứng viên
771,963
việc làm
405,662
nhà tuyển dụng
6,660,969
lượt ứng tuyển trực tuyến
 • Nhà tuyển dụng
  nói về MyWork

Liên hệ Hotline của MyWork để được tư vấn dịch vụ tốt nhất:
 • Miền Bắc, Miền Trung:

  SĐT: 0462939998


  Miền Nam:

  SĐT: 0914392488


  Chăm sóc khách hàng:

  Mrs Huệ: 097 257 3197 - Email: tuvan@mywork.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ của MyWork,
vui lòng gửi email tới địa chỉ tư vấn của chúng tôi:


Chân thành cảm ơn,

Bạn muốn nhận các tin tức việc làm và tuyển dụng mới nhất từ Mywork?
Hãy nhấn nút "Thích" bên dưới để nhận thông tin cập nhật liên tục từ chúng tôi trên Facebook và tham gia mạng xã hội tuyển dụng lớn nhất hiện nay với hơn 700.000 thành viên đang theo dõi.